Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Kiedy i jaki preparat immunoglobulin zastosować ?

prof. Michał Matysiak - Katedra i Klinka Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM

Immunoglobuliny to produkty frakcjonowania ludzkiego osocza, uzyskanego od 1000 do 15000 dawców.  Zawierają one wszystkie podklasy przeciwciał klasy G o różnej specyfice antygenowej.

Należy stanowczo podkreślić, że dostępne immunoglobuliny dożylne są lekami bezpiecznymi, dzięki inaktywacji patogenów  otoczkowych,  bezotoczkowych,  patologicznych prionów oraz zastosowaniu  nowych metod filtracyjnych. Preparaty różnią się od siebie - różnice w procesie frakcjonowania, oczyszczania, konfekcjonowania i osocze użyte do ich produkcji wpływają na właściwości poszczególnych preparatów immunoglobulin .  Różne preparaty immunoglobulin w terapii tej samej choroby u danego pacjenta mogą być różnie tolerowane i powodować odmienne działania niepożądane. Dla zachowanie natywnej formy immunoglobuliny G dodawane są substancje - stabilizatory (cukry , aminokwasy). Każdy stabilizator może prowadzić do wystąpienia działań ubocznych. Jednym z poważniejszych jest niewydolności nerek związana z obecnością sacharozy w niektórych preparatach immunoglobulin .

 

Mechanizm działania  immunoglobulin na układ odpornościowy jest nadal w wielu aspektach nieznany. Rola immunoglobulin polega na:

  • stymulowaniu produkcji niektórych cytokin i ich antagonistów,
  • stymulowaniu apoptozy limfocytów B i T poprzez aktywację receptora Fas,
  • hamowaniu różnicowania i dojrzewania komórek dendrytycznych,
  • nasileniu katabolizmu IgG,
  • modulacji ekspresji i funkcji ramienia Fc poprzez receptor FcγR,
  •  blokowaniu wiązania pomiędzy limfocytem T a superantygenami

 Duża zawartość IgA,w preparacie immunoglobulin utożsamiana  jest z potencjalnym ryzykiem reakcji anafilaktycznych, stąd dążenie do zmniejszenia jej zawartości w produkcie . Działanie immunomodulacyjne immunoglobulin znalazło zastosowanie w immunologii, hematologii, hemato-onkologii, neurologii, dermatologii, pediatrii, reumatologii, leczeniu chorób infekcyjnych i transplantologii. Pomimo tak szerokich wskazań zużycie immunoglobulin w Polsce jest niskie w porównaniu z innymi krajami (Polska-  12 g/1000 osób, Europa  śr.  77 g/1000 osób a USA 144 g/1000 osób )

 Powrót