Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Krwawienia u pacjentów ze skazami krwotocznymi

Prof. dr hab. n med. Michał Matysiak - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM

Skazy krwotoczne dzielimy na naczyniowe, płytkowe i osoczowe. Każdy z rodzajów skazy będzie w różny sposób manifestował się klinicznie. O skazach naczyniowych i płytkowych myślimy przy wybroczynach na skórze i śluzówkach, siniaczeniu, krwawieniu z nosa, a o skazie osoczowej przy wylewach domięśniowych, krwawieniach dostawowych czy późnych krwawieniach pourazowych. Skazy naczyniowe związane są z zaburzeniami budowy lub czynności drobnych naczyń krwionośnych. Dzielimy je na wrodzone lub nabyte.

Skazy płytkowe spowodowane są  wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami jakościowymi płytek (przy prawidłowej ich liczbie) lub ilościowymi czyli zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby płytek spowodowanym zwiększonym nieimmunizacyjnym niszczeniem płytek oraz immunizacyjnym niszczeniem płytek krwi oraz spadkiem produkcji płytek w szpiku. Również dzielimy je na wrodzone i nabyte) . Spotykamy też małopłytkowość wywołaną zwiększoną sekwestracją płytek (hipersplenizm). Najczęstszą małopłytkowością jest pierwotna  małopłytkowość immunologiczna (primary immune trombocytopenia – ITP), nabyte schorzenie immunologiczne, charakteryzujące się izolowaną małopłytkowością (płytki  <100 × 109/l,).  U ponad 70% dzieci ustępuje ona samoistnie w ciągu kilku dni lub kilku miesięcy. W zależności od czasu trwania ITP wyróżnia się postać:

 nowo rozpoznaną (do 3 m-cy choroby),

przetrwałą( 3 do 12 m-cy)

oraz przewlekłą (> 12 m-cy)

Rozpoznanie ITP ustala się po wykluczeniu innych stanów lub chorób przebiegających z małopłytkowością.

Skazy osoczowe cechuje brak wybroczyn i obecność wylewów domięśniowych, odstawowych, późnych, obfitych krwawienia po ekstrakcji zębów nie ustępujących po ucisku, późnych krwawień pooperacyjnych. Przy INR > 1,25 i APTT w normie myślimy o niedoborze cz VII. Przy INR w normie i przedłużonym APTT , o niedoborze cz VIII,IX,XI, XII lub ich inhibitorze , a przy przedłużonym INR i APTT o niedoborze cz V lub X .

Najczęstszą skazą osoczową jest choroba von Willebranda, a potem hemofilia. W jej postaci łagodnej (5 - 50% normy brakującego czynnika ) krwawienia występują po dużych urazach, ekstrakcjach zębów, operacjach. W postaci umiarkowanej (2-5% normy brakującego czynnika) obserwuje się poważne krwawienia pourazowe i pooperacyjne, rzadziej krwawienia do stawów i rzadko artropatię. W postaci ciężkiej ( < 1% normy brakującego czynnika) objawy wystepuja już pod koniec 1 r.ż. , spotykamy krwawienia po lekkich urazach nawracające krwawienia do stawów i mięśni, artropatie hemofilowa i zagrażające życiu krwawienia pooperacyjne.

Powrót