Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Gorączka w neutropenii- stan zagrożenia życia wymagający efektywnej antybiotykoterapii

Prof. dr hab. n med. Michał Matysiak - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM

Neutropenia to obniżenie liczby neutrofili < 1000 / µl od urodzenia do 1.r.ż. i
< 1500 / µl po 1.r.ż  Przy  wartości neutrofilów pomiędzy  500 – 1500 /µl na ogół nie obserwujemy żadnych objawów klinicznych. Przebieg infekcji u chorych w neutropenii zależy od stanu odporności pacjenta, wyników badania przedmiotowego i badań dodatkowych.
U gorączkujących chorych w neutropenii obserwujemy kliniczne objawy infekcji, brak klinicznych cech zakażenia przy jednoczesnych dodatnich wynikach posiewów lub brak jakichkolwiek objawów infekcji przy równoczesnych ujemnych wynikach posiewów- taki stan nazywami gorączką niewiadomego pochodzenia – FUO fever of unknown origin. Wybór postępowania leczniczego u gorączkujących pacjentów onkologicznych zależy od ich stanu ogólnego, etapu leczenia i liczby granulocytów we krwi.

Leczenie zakażeń u chorego onkologicznego, w dobrym stanie ogólnym bez granulocytopenii, w okresie leczenia podtrzymującego remisję nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad. Jego leczenie powinno pokrywać swym spektrum jedynie bakterie powodujące zakażenie. Leczenie za pomocą antybiotyków o szerokim spektrum, jest niewskazane i bezcelowe.

U chorych w okresie granulocytopenii, zachodzi ryzyko pogorszenia stanu ogólnego oraz zgonu pacjenta, tak więc należy jak najwcześniej włączyć antybiotykoterapię o szerokim spektrum po zabezpieczeniu materiału do badań bakteriologicznych, grzybiczych i wirusologicznych. Pamiętajmy, że pobieranie materiału mikrobiologicznego po włączeniu antybiotykoterapii jest bezcelowe. W diagnostyce gorączki u pacjentów onkologicznych w stanie neutropenii koniecznie należy wykonać badania obrazowe w poszukiwaniu zmian grzybiczych. Pacjenci z grupy niskiego ryzyka ciężkich zakażeń czyli chorzy w dobrym stanie ogólnym z neutropenią między 100-1000/mm3  leczeni są jednym antybiotykiem, zaś  pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, czyli chorzy z neutropenią ≤100/mm3, bez względu na stan ogólny oraz z neutropenią od 100-1000/mm3 w  złym stanie ogólnym, terapią skojarzoną. Terapię przeciwgrzybiczą włączamy po 96 godzinach braku efektu antybiotykoterapii. 

W leczeniu FUO dopuszcza się również stosowanie przetoczeń koncentratów granulocytarnych oraz czynników wzrostu granulocytów. Leczenie to nie jest zalecane w każdym przypadku gorączki u chorych onkologicznych, a podjęcie decyzji o jego włączeniu należy rozważyć indywidualnie u każdego pacjenta.

Powrót