Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Leczenie alergicznego nieżytu nosa - aktualne możliwości

prof. Krystyna Wąsowska - Królikowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Choroby alergiczne określane są mianem epidemii zarówno ubiegłego jak i aktualnego stulecia.

Alergiczny nieżyt nosa(ANN) dotyczy od 10 do 30% populacji świata, a jego częstość wzrasta o 50% w każdej kolejnej dekadzie.

ANN wywołany jest IgE –zależną reakcją zapalną błony śluzowej nosa na alergeny i charakteryzuje się wystąpieniem 2 lub więcej następujących  objawów:

  • wyciek wodnistej wydzieliny z nosa  
  • uczucie blokady nosa,
  • świąd,
  • kichanie.

Obecnie alergiczny nieżyt nosa uważany jest za chorobę ogólnoustrojową istotnie zmniejszającą jakość życia, a ponadto stanowi udowodniony czynnik rozwoju astmy oskrzelowej.

Strategia postępowania z pacjentem z ANN sprowadza się do unikania kontaktu z alergenem, edukacji, farmakoterapii i immunoterapii (źródło: stanowisko ARIA – Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma).

Do podstawowych leków stosowanych w terapii ANN należą:

leki przeciwhistaminowe (LPH) drugiej generacji. Są lekami pierwszego rzutu w terapii łagodnego i umiarkowanego  ANN, zarówno okresowego, jak i przewlekłego. W odróżnieniu od pierwszej generacji LPH działają selektywnie na receptor H1, nie są lipofine i słabo, bądź wcale nie przenikają przez barierę krew-mózg, co skutkuje znaczącym obniżeniem działań niepożądanych.

Nowym lekiem przeciwhistaminowym  drugiej generacji jest rupatadyna- innowacyjna cząsteczka hybrydowa. W odróżnieniu od innych LPH, blokujących receptory H1, blokuje także receptory PAF (Plateled-activating factor), mediator odgrywający istotną rolę jako czynnik promujący II fazę (zapalną) reakcji alergicznej. Rupatadyna dzięki korzystnej kinetyce receptorowej, czyli selektywności obwodowej, nie wykazuje działań niepożądanych i posiada wysoką aktywność zarówno przeciwalergiczną, jak i przeciwzapalną.

Liczne badania kliniczne, przeprowadzane również w populacji dziecięcej w przedziale wieku 6-11 lat, potwierdziły lepszą skuteczność, zwłaszcza w odniesieniu do  blokady nosa, a także lepszy profil bezpieczeństwa w porównaniu z wybranymi LPH drugiej generacji.

Swoista immunoterapia alergenowa jest jedyną metodą leczenia przyczynowego ANN. Polega na podawaniu stopniowo wzrastających dawek alergenu, po potwierdzeniu IgE –zależnego uczulenia na ten alergen(metoda SCIT lub SLIT) w celu uzyskania tolerancji immunologicznej i klinicznej. Metoda ta rekomendowana jest zwłaszcza przy braku pełnej skuteczności leczenia farmakologicznego i może być prowadzona przez doświadczanego alergologa.

 

 

 

Powrót