Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Ból- wszechobecny towarzysz życia - 5 sposobów na ulgę

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

Ból i jego leczenie stało się istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ból przewlekły, przetrwały lub nawracający jest znaczącym problemem nie tylko dla pacjentów ale także dla systemów opieki zdrowotnej. Ból ostry, który jest bezpośrednim  następstwem działania  bodźców szkodliwych i jest objawem uszkodzenia tkanek przez uraz lub chorobę u wielu pacjentów może przetrwać znacznie dłużej, również po wygojeniu tkanek i nie spełnia już wtedy funkcji ostrzegawczo-obronnej, a zmiana charakteru bólu z ostrego w przewlekły/przetrwały u tych pacjentów prawdopodobnie nie jest następstwem początkowego urazu tkanek, ale wtórnych zmian, które są skutkiem uszkodzenia systemu wykrywania i przetwarzania bodźców bólowych oraz nieskutecznego postępowania przeciwbólowego.

W Polsce częstość występowania bólu przewlekłego, definiowanego jako ból trwający ponad 6 miesięcy, (który wystąpił kilka razy w czasie ostatniego tygodnia i którego natężenie wynosiło co najmniej 5 w 10-cio punktowej numerycznej skali oceny bólu) wynosi 27%. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego są główną przyczyną dolegliwości bólowych w ogólnej populacji, a najczęściej obserwowane są bóle krzyża, przewlekłe bóle głowy, bóle stawów oraz bóle karku, a u podłoża przewlekłych dolegliwości bólowych leży najczęściej choroba zwyrodnieniowa stawów (34%).

Ból przewlekły o znacznym natężeniu, może trwać wiele lat i powoduje znaczące obniżenie jakości życia. Niezależnie od etiologii ból przewlekły uznawany jest za chorobę samą w sobie ze względu na objawy towarzyszące, np. zaburzenia snu i apetytu, drażliwość, depresyjny nastrój, upośledzenie fizyczne i zwiększoną męczliwość, czy pojawiający się problem uzależnienia od leków.

W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w poznaniu patomechanizmów, diagnostyce i leczeniu bólu. W zakresie diagnostyki doskonalone są nowoczesne techniki obrazowania, a w zakresie terapii zaleca się stosowanie postępowania wielokierunkowego z uwzględnieniem 5 kierunków działania:

  • skojarzonej farmakoterapii,
  •  technik interwencyjnych,
  • neuromodulacji,
  • rehabilitacji
  •  psychoterapii. 

Powrót