Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Zaburzenia dwubiegunowe: inteligentni, trudni, niewierni pacjenci.

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Choroba afektywna dwubiegunowa jest poważnym zaburzeniem. Po pierwsze, zdiagnozowanie tej

choroby bywa trudne i często opóźnione o wiele lat, co ma konsekwencje dla leczenia. Po drugie, jest to zaburzenie, w przebiegu którego współwystępują inne zaburzenia psychiczne – zaburzenia lękowe,

uzależnienia, zaburzenia osobowości. Pacjenci z zaburzeniami dwubiegunowymi wykazują zwykle słabą współpracę w terapii, co, jak się wydaje, może być związane ze zmianami w mózgu i w konsekwencji, zaburzeniami funkcji poznawczych.

Wśród pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, podobnie jak wśród pacjentów ze schizofrenią, w badaniach neuroobrazowych obserwujemy poważne zmiany w mózgu. Są to m.in. zmniejszenie objętości istoty szarej, zwłaszcza w okolicach czołowych, jak i podkorowych (obszary zaangażowane w procesy przetwarzania emocji – ciało migdałowate, hipokamp, wyspa).

Najbardziej czuły wskaźnik związany w diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej to zmniejszenie

objętości istoty szarej w regionach paralimbicznych związanych z procesami emocji (przedni zakręt

obręczy, obszar „podkolanowy” - „pregenual”).

W badaniach funkcjonalnych MRI z reguły obserwuje się zmniejszenie aktywności w płatach czołowych i zwiększenie aktywacji w okolicach limbicznych.

Konsekwencją tych zmian są najprawdopodobniej poważne zaburzenia funkcji poznawczych, które mogą być obecne w okresie prodromalnym, także w eutymii, pomiędzy epizodami zaburzeń nastroju, i mają kluczowe znaczenie dla symptomatologii i funkcjonowania pacjentów. Najczęściej obserwuje się zaburzenia funkcji wykonawczych, pamięci deklaratywnej i uwagi, a wyniki testów pacjentów plasują się na poziomie 0,4-0,6 SD (odchylenia standardowego) poniżej osób zdrowych.

Na powyższe zaburzenia wyraźny wpływ mają czas choroby i liczba przebytych epizodów. Potwierdza to konieczność nie tylko leczenia ostrych epizodów zaburzeń nastroju, ale przede wszystkim zapobiegania nawrotom. W procesach tych ważną rolę odgrywa, hipotetyczne, ale coraz bardziej prawdopodobne,działanie neuroprotekcyjne leków stabilizujących nastrój, w tym leków przeciwpsychotycznych atypowych, soli litu i walproinianów.

Powrót