Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Refluks żołądkowo- przełykowy a choroby układu oddechowego.

Prof. Grażyna Rydzewska, Magdalena Pawlik - Klinika Ch. Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW w Warszawie

Określenie „refluks” oznacza zarzucanie zwrotne treści, w tym przypadku żołdkowej do przełyku, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Może być zjawiskiem fizjologicznym, zwykle bezpośrednio po posiłku, ale dzięki sprawnym mechanizmom obronnym (wydzielanie alkalicznej śliny, prawidłowa motoryka przełyku) nie wywołuje  negatywnych konsekwencji klinicznych.

O chorobie refluksowej mówimy, gdy dolegliwości wywołane refluksem żołądkowo- przełykowym powtarzają się z częstością wpływającą niekorzystnie na jakość życia i/lub dochodzi do uszkodzenia przełyku. Choroba refluksowa dotyczy przede wszystkim mieszkańców krajów rozwiniętych przemysłowo (Europa, Ameryka Północna).W Polsce choruje ok. 20%  populacji osób dorosłych.

Podstawowe objawy refluksu to: zgaga, odbijnie i uczucie kwasu w ustach, trudności lub ból przy połykaniu, bóle i pieczenie w kl. piersiowej. Najczęściej występującym objawem pozaprzełykowym ch. refluksowej jest kaszel. Jego występowanie wiąże się z mikroaspiracją treści żołądkowej do dróg oddechowych oraz z kaszlowym odruchem przełykowo-oskrzelowym.

Zgodnie z Klasyfikacją Montrealską  wśród objawów ch. refluksowej wyróżniamy zespoły przełykowe: objawowe i z uszkodzeniem przełyku oraz pozaprzełykowe.

Zespoły pozaprzełykowe o uznanym związku z ch. refluksową to:

syndrom kaszlu refluksowego,

syndrom refluksowego zapalenia krtani,

syndrom astmy refluksowej i

 syndrom refluksowych nadżerek na zębach .

Diagnostyka ch. refluksowej obejmuje wiele badań, takich ja: wywiady lekarskie, gastrofiberoskopię, pH-metrię, wielokanałową wewnatrzprzełykową impedancję z pH-metrią oraz prób ę z zastosowaniem inhibitora pompy protonowej. Jest to dość długi proces diagnostyczny.

Ch.refluksowa i astma są schorzeniami często współisniejącymi ze soba. Monitorowanie pH wskazuje, że 32- 84% pacjentów z astmą ma stwierdzony kwaśny refluks. Jednak nie ustalono do dzisiaj jednoznacznego związku przyczynowego pomiędzy  refluksem astmą.

Leczenie objawów pozaprzełykowych ch. refluksowej wymaga większej dawki inhibitora pompy protonowej i dłuższego stosowania leków niż w przypadku terapii objawów przełykowych.W przypadku podejrzenia refluksowego pochodzenia zapalenia krtani lub kaszlu lub istnienia innych objawów pozaprzełykowych ch. refluksowej leczenie podtrzymujące inhibitorami pompy protonowej zaleca się wyłącznie w przypadkach współistnienia objawów przełykowych.

Powrót