Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Chory w gabinecie lekarza rodzinnego z podejrzeniem żylnej choroby zakrzepowo zatorowej. Co dalej, kiedy do szpitala?

Dr hab. n med. Michał Ciurzyński

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa jest często spotykanym schorzeniem w praktyce każdego lekarza. Przy podejmowaniu decyzji diagnostycznych ważne jest posługiwanie się skalami prawdopodobieństwa klinicznego żylnej choroby zakrzepowo zatorowej. Do oceny ryzyka służy między innymi skala Genewska.  Na podstawie punktacji, zmodyfikowana skala Genewska pozwala przyporządkować pacjenta do grupy niskiego, pośredniego lub wysokiego prawdopodobieństwa klinicznego występowania choroby.

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego ZP - zmodyfikowana skala genewska

Czynniki predysponujące

 

Punktacja

Wiek >65 lat:

 

+1

Przebyta ŻChZZ lub ZP

 

+3

Operacja chirurgiczna lub złamanie kości w ciągu miesiąca

 

+2

Aktywny nowotwór złośliwy

 

+2

Jednostronny ból k. dolnej

 

+3

Krwioplucie

 

+2

Tętno 75-95/min

 

+3

Tętno >95/min

 

+5

Bolesność żył głębokich k. dolnych lub jednostronny obrzęk

 

+4

 

 

Intepretacja: Prawdopodobieństwo kliniczne ŻCHZZ:

Niskie: 0- 3 pkt.

Pośrednie: 4-10 pkt.

Wysokie: > 11 pkt.

U pacjentów z istotnym podejrzeniem żylnej choroby zakrzepowo zatorowej należy niezwłocznie włączyć leczenie i prowadzić dalej diagnostykę celem ostatecznego potwierdzenia bądź wykluczenia choroby. W początkowym okresie terapii można zastosować heparynę niefrakcjonowaną, heparyny drobnocząsteczkowe, fondaparinuks lub rywaroksaban. Z punktu widzenia codziennej praktyki obecnie dwie grupy leków: heparyny drobnocząsteczkowe i rywaroksaban mogą być z powodzeniem stosowane od początku terapii ŻChZZ (pamiętajmy, rywaroksaban to lek nierefundowany w tym wskazaniu). Większość chorych z zakrzepicą żylną może być leczonych ambulatoryjnie. Hospitalizacji wymagają pacjenci z rozległą proksymalną zakrzepicą, podejrzeniem zatorowości płucnej, licznymi chorobami towarzyszącymi, wysokim ryzykiem krwawień. W zależności od wskazań klinicznych leczenie należy prowadzić przez 3, 6 miesięcy lub w niektórych przypadkach bezterminowo. Szczegółowo tę kwestię przedstawiono w tabeli poniżej.

 

Sytuacja kliniczna

Czas leczenia

Pierwszy epizod ŻChZZ w obecności przejściowych czynników ryzyka (operacja, uraz, unieruchomienie, stos. doustnych środków antykoncepcyjnych, HTZ), u osób z z czynnikiem V Leiden, niedoborem białka C lub białka S

 

3-6 miesięcy

Pierwszy epizod idiopatycznej ŻChZZ

 

>=6 miesięcy

Pierwszy epizod ŻChZZ u osób z nowotworem złośliwym, przeciwciałami antyfosfolipidowymi lub niedoborem antytrombiny

 

12miesięcy/

do końca życia*

Nawrót ŻChZZ- idiopatycznej lub w obecności trombofilii

12 miesięcy/

Do końca życia*

Izolowana, objawowa ZŻG żył podudzi, dystalnie do żyły podkolanowej

Co najmniej 6-12 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawkowanie leków przeciwkrzepliwych w leczeniu początkowym ŻChZZ

dalteparyna

100 j.m./kg co 12 h
200 j.m./kg co 24 h

enoksaparyna

1 mg/kg co 12 h
1,5 mg/kg co 24 h

nadroparyna

86 j.m./kg co 12 h
171 j.m./kg co 24 h

rywaroksaban

przez pierwsze 3 tygodnie 15 mg co 12 h, a następnie 20 mg co 24 h

 

 Powrót   

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.