Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Ostra niewydolność nerek u dzieci standardy postępowania

dr n. med. Marcin Tkaczyk

Ostra niewydolność nerek u dzieci jest problemem interdyscyplinarnym. Może dotyczyć  zarówno pacjentów oddziałów pediatrycznych, chirurgii dziecięcej oraz intensywnej terapii. W ostatnich latach termin ostra niewydolność nerek jest zastępowany określeniem – ostre uszkodzenie nerek (ang. acute kidney injury – AKI). Właściwie, ten drugi termin jest obecnie obowiązującym i tylko nieznacznie szerszym niż pierwszy.

Do rozpoznania AKI potrzebne są proste dane kliniczne: znajomość diurezy godzinowej oraz stężenia kreatyniny w surowicy oraz umiejętność wyliczenia szacowanej filtracji kłębuszkowej w oparciu o regułę Schwart’za. Obecnie do klasyfikacji AKI stosuje się zmodyfikowaną pediatryczną skalę (ang. RIFLE – risk,injury,failure,los of function, end stage), która dzieli chorych pod względem zaawansowania uszkodzenia i pozwala oszacować potrzebę interwencji terapeutycznej oraz rokowanie. Warto wspomnieć, że u chorego z przewlekłą chorobą nerek może także dochodzić do AKI, tym bardziej, że jest on bardziej wrażliwy na czynniki nefrotoksyczne.

Skala RIFLE:

Kategoria

Wskaźnik filtracji kłębuszkowej

Diureza

Ryzyko

 (Risk)

Zwiększenie stężenia kreatyniny x 1,5

Lub zmniejszenie filtracji kłębuszkowej >25%        

<0,5 mL /kg przez 6h

Uszkodzenie (Injury)

Zwiększenie stężenia kreatyniny x 2

Lub zmniejszenie filtracji kłębuszkowej >50%

<0,5 mL /kg przez 12h

Niewydolność

(Failure)

Zwiększenie stężenia kreatyniny x 3

Lub zmniejszenie filtracji kłębuszkowej >75%

Lub stężenie kreatyniny > 353mmol/L

Lub nagłe zwiększenie o >44 mmol/l

 

<0,3 mL /kg przez 24h

Lub anuria przez 12h

Przewlekła niewydolność nerek (Loss)

Objawy niewydolności nerek utrzymujące się > 4 tygodni

 

Terminalna niewydolność nerek (End-stage Kidney Disease

Objawy niewydolności nerek utrzymujące się > 3 miesięcy

 

 

W oparciu o dostępne dane epidemiologiczne AKI u dzieci występuje około czterech razy rzadziej niż w populacji dorosłych. Nadal pod względem etiologicznym należy różnicować postać przednerkową, nerkową oraz zanerkową. Najczęściej występuje postać przednerkowa, jako zaburzenie wtórne do innych chorób np. biegunek i odwodnienia. Drugimi z kolei są zaburzenia dotyczące bezpośrednio miąższu nerki a najrzadziej występuje postać zanerkowa. Epidemiologia AKI zmienia się także z wiekiem, kiedy to zwiększa się udział postaci nerkowej.

Rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek leży w rękach pediatry podstawowej opieki zdrowotnej, pediatry dyżurnego SOR oraz lekarzy innych specjalności, którzy leczą choroby z potencjalnie możliwym wtórnym zajęciem nerek. Ponieważ zwykle AKI w pierwszych stadiach przebiega bezobjawowo wskazana jest wysoka czujność diagnostyczna, tym większa, że pogorszenie czynności nerek może wpływać na leczenie (postać i dawki leków) oraz rokowanie.

Po stwierdzeniu AKI, lekarz zobowiązany jest do przeprowadzenia pilnej diagnostyki w celu ustalenia czynnika uszkadzającego nerki. Diagnostyka ta powinna zacząć się od wykluczenia najczęstszych przyczyn AKI (np. odwodnienie) ale także takich, które da się w szybki sposób wyeliminować (blokada w odpływie moczu, czynnik toksyczny).  Należy monitorować  wskaźniki życiowe chorego, zaburzenia jonowe i eGFR, mierzyć ciśnienie tętnicze oraz diurezę. W zależności od ww. wyników stosować postępowanie  w oddziale pediatrycznym (np. płyny, leki przeciwnadciśnieniowe) lub dokonać przeniesienia chorego do ośrodka nefrologicznego posiadającego możliwości leczenia nerkozastępczego. Każdy chory z AKI powinien być skonsultowany przez nefrologa w trybie pilnym lub planowym w zależności od stanu klinicznego i progresji choroby, gdyż u znaczącego odsetka dzieci z AKI rozwija się przewlekła choroba nerek.Powrót