Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Wybrane aspekty diagnostyki i leczenia biegunek

Dr n. med. Michał Lipiński - Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, CSK MSW

Biegunka jest to stan, w którym pacjent oddaje stolce o nadmiernie luźnej konsystencji (płynne lub półpłynne), w zwiększonej ilości ( >200 g/d ) i z większą częstotliwością ( >3/d). W zależności od czasu trwania biegunki wyróżnia się biegunkę:

  1. Ostrą – trwająca ≤ 14 dni
  2. Przewlekłą – trwającą > 4 tygodnie

Biegunka ostra w ponad 90 % przypadków jest spowodowana zakażeniem przewodu pokarmowego lub spożyciem toksyn bakteryjnych. Do najczęstszych patogenów biegunki infekcyjnej należą:

1)    wirusy – (rotawirusy, adenowirusy)

2)    bakterie ( Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Clostridium difficile, Yersinia, Shigella)

3)    pasożyty (Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Microsporidium)

   Najczęściej biegunka infekcyjna ma przebieg łagodny i ustępuje samoistnie po kilku dniach. U pacjentów w ciężkim stanie, z klinicznymi objawami odwodnienia wymagana jest dalsza diagnostyka i przeprowadzenie pomocniczych badań laboratoryjnych.

Biegunka przewlekła bardzo rzadko jest spowodowana zakażeniem przewodu pokarmowego, do jej najczęstszych przyczyn należą:

  • zespół jelita drażliwego,
  • nieswoiste choroby zapalne jelit,
  • choroby trzustki z towarzyszącą niewydolnością egzokrynną,
  • choroba trzewna,
  • zespół rozrostu bakteryjnego,
  • rak jelita grubego.

Diagnostykę biegunki przewlekłej zazwyczaj rozpoczyna się wykonując badania laboratoryjne :

-   pełna morfologia krwi obwodowej,

-       stężenie żelaza w surowicy,

-       AST, ALAT,

-       poziom elektrolitów: K, Na, Ca,

-       stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego,

-       TSH,

-       badania serologiczne w kierunku celiakii – przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej – IgA + IgA całkowite

Zespół jelita nadwrażliwego –powinien być rozpoznawany stosując odpowiednie kryteria diagnostyczne oraz po wykluczeniu zmian organicznych w jelicie grubym. Obecnie w rozpoznaniu tej choroby stosuje się Kryteria Rzymskie III - nawracający ból lub dyskomfort w jamie brzusznej, trwający przez co najmniej 3 dni w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące, wraz z towarzyszącymi co najmniej dwoma poniższymi cechami: poprawa po wypróżnieniu, początek dolegliwości związany ze zmianą częstości wypróżnień, początek dolegliwości związany jest ze zmianą wyglądu stolca). Schorzenie to jest częstą przyczyną niepokoju pacjentów i wiąże się z koniecznością licznych porad lekarzy rodzinnych i specjalistów gastroenterologów.

Choroba trzewna (celiakia). Ujawnienie choroby może nastąpić w każdym wieku u osób spożywających gluten z odpowiednią predyspozycją genetyczną. Warto podkreślić, że w chorobie trzewnej poza biegunką mogą występować niespecyficzne objawy (wzdęcia, gazy, dyskomfort w jamie brzusznej) podobne do tych stwierdzanych w zespole jelita nadwrażliwego. W rozpoznaniu wykorzystujemy badania serologiczne - przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA oraz IgA całkowite, a także badania hist-pat. wycinków pobranych w czasie gastroskopii. Leczenia polega na stosowaniu diety bezglutenowej przez całe życie.

Zespół rozrostu bakteryjnego (SIBO) – spowodowany nadmiernym wzrostem bakterii w obrębie jelita. Dominującymi objawami tej choroby są: biegunka, wzdęcia, utrata masy ciała oraz niedobór witaminy B12.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest najczęstszą przyczyną szpitalnej biegunki zakaźnej u dorosłych, jest ostrą chorobą biegunkową spowodowaną przez toksyny A i B wytwarzane przez Gram – dodatnią bakterię Clostridium difficile. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest aktualna lub niedawna (do 2-3 miesięcy) antybiotykoterapia. Do innych czynników ryzyka należą : długotrwała hospitalizacja (> 4 tygodnie), wiek >65 lat, poważne choroby współistniejące. W rozpoznaniu pomocne są badania laboratoryjne, endoskopowe jelita grubego (obraz charakterystycznych szarożółtych tarczek), badania mikrobiologiczne. W terapii infekcji C. difficile stosuje się: metronidazol po, wankomycyna po, fidaksomycyna po. Ostawienie antybiotyku, który jest domniemaną przyczyną choroby jest również ważnym aspektem leczenia tej choroby.

Powrót