Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Aktualne zalecenia odnośnie badań genetycznych kwalifikujących chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii ukierunkowanych molekularnie.

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska - Wynimko

Poszerzenie kanonu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca o leki ukierunkowane molekularnie z grupy inhibitorów kinazy EGFR (erlotynib, gefitynib, afatynib) stało się bezpośrednim powodem włączenia badań mutacji genu EGFR do rutynowej diagnostyki klinicznej. Od roku 2011 liczba testów molekularnych wykonywanych z tego powodu w Polsce dynamicznie rośnie. Szacuje się, że w roku 2014 wykonano w naszym kraju już około 4000 badań. W większości krajów rozwiniętych rutynowo prowadzona jest również diagnostyka rearanżacji genu ALK, jako kwalifikacja do leczenia inhibitorami kinazy ALK (kryzotynib). Wprawdzie w Polsce nadal oczekujemy na decyzję Ministerstwa Zdrowia udostępniającą kryzotynib w ramach programu terapeutycznego, jednak istnieje już sieć wysokospecjalistycznych laboratoriów przygotowanych do prowadzenia tego typu badań diagnostycznych.

W 2014 roku grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych przygotowała dokument stanowiący kompendium kluczowych zaleceń metodycznych dotyczących oceny mutacji genu EGFR i rearanżacji genu ALK w materiałach pochodzących od chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (1). Zaleca się, aby diagnostykę wykonywać po indywidualnej ocenie stanu chorego i wskazań klinicznych do leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR (TKI-EGFR) u chorych z guzem o utkaniu innym niż płaskonabłonkowe niezależnie od stopnia zróżnicowania histologicznego i pochodzenia materiału z guza pierwotnego lub przerzutu. Diagnostyki może być prowadzona zarówno w oparciu o materiał tkankowy, jak i cytologiczny. Wybór reprezentatywnego fragmentu do oznaczenia mutacji genu EGFR powinien być dokonywany przez patomorfologa, który powinien również oszacować zawartość komórek nowotworowych (%) w próbce przekazywanej do badania genetycznego.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów ośrodki diagnostyczne mają obowiązek zapewnić adekwatnie czułą, szybką i wiarygodną analizę próbek.

Zalecenia wyraźnie wskazują na konieczność stosowania metod o czułości pozwalającej na wiarygodną analizę materiałów zawierających co najmniej 10% komórek nowotworowych lub 5% w przypadku analizy mutacji warunkujących oporność wobec inhibitorów kinazy EGFR. Preferowane są więc techniki oparte na reakcji PCR, w tym przede wszystkim real-time PCR, które pozwalają również na szybkie wykonanie badań (3-5 dni, maksymalnie do 10 dni).

Wreszcie należy podkreślić, iż zarówno rekomendacje polskie, jak i międzynarodowe zalecają, aby diagnostykę molekularną genu EGFR prowadziły wyłącznie laboratoria dysponujące odpowiednim sprzętem, doświadczonym personelem, regularnie poddające się ocenie w ramach międzynarodowych programów kontroli jakości.

 

Piśmiennictwo:

Krawczyk P, Chorostowska-Wynimko J, Dziadziuszko R, Jassem J. i wsp.: Zalecenia metodyczne dotyczące oceny mutacji genu EGFR oraz rearanżacji genu ALK w kwalifikacji chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca do terapii ukierunkowanych molekularnie. Pneumonol. Alergol. Pol. 2014; 82: 437–444.Powrót