Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Opieka okołooperacyjna

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

Opieka okołooperacyjna jest ściśle zależna od przedoperacyjnej oceny stanu zdrowia, która powinna być wielokierunkowa i zależna od rodzaju dolegliwości i planowanego zabiegu chirurgicznego, oszacowania czynników ryzyka, wyników zleconych badań, a także interwencji w celu optymalizacji ogólnego stanu pacjentki i przygotowaniu jej do operacji. 

Niezwykle istotna jest ocena ryzyka okołooperacyjnego (niskiego, średniego lub wysokiego), w której  analizuje się przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, poprzez opracowane modele i algorytmy prognostyczne zachorowalności i śmiertelności pooperacyjnej. Występowanie u operowanej pacjentki kilku czynników konsekwentnie i niezależnie od siebie implikuje określone zdarzenia w okresie pooperacyjnym. Dlatego kontakt z konsultantami jest niezbędny do określenia właściwych celów procesu optymalizacji leczenia w okresie pooperacyjnym. Jeden z najistotniejszych obszarów przedoperacyjnej oceny ryzyka, szczególnie u chorych onkologicznych, dotyczy układu krążenia. Służy do tego m.in. pięciostopniowa  klasyfikacja ASA (American Society of Anesthesiologist), stanowiąca istotny i niezależny prognostyk śmiertelności okołooperacyjnej. Do podziału na grupy ryzyka związanego ze znieczuleniem służy również wielowymiarowy system kryteriów wg Goldmana i Detsky’ego, natomiast skala Capriniego jest narzędziem do  oceny ryzyko indywidualnego rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych.  

W zakres opieki pooperacyjnej wchodzi ścisła obserwacja i w razie konieczności wdrożenie natychmiastowego postępowania w przypadku podejrzenia obecności aktywnego krwawienia (pomiar parametrów życiowych) oraz niedokrwistości i/lub zaburzeń krzepnięcia (przetaczanie krwi, płytek, preparatów osocza – osocze świeże mrożone, krioprecypitat). Niezwykle istotnym elementem jest włączenie profilaktyki przeciwzakrzepowej (wczesne uruchamianie, najczęściej heparyny drobnocząsteczkowe), z uwagi na obecne czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich, szczególniej w tej grupie pacjentek. Leczenie u chorych nowotworowych powinno być prowadzona podczas całego pobytu w oddziale oraz kontynuowane przez 4 tygodnie po wypisie do domu. Obowiązuje także ścisła obserwacja czynności nerek (bilans płynów, badania laboratoryjne), przewodu pokarmowego (niedrożność), układu oddechowego pod kątem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), układu krążenia (arytmie, zawał serca, równowaga elektrolitowa) oraz rany pooperacyjnej (zakażenie,krwiak).

Profilaktyka powikłań okołooperacyjnych, unikanie powikłań metabolicznych i prawidłowe żywienie łącznie z aktywną profilaktyką p/zakrzepową pozwalają na szybki powrót do równowagi metabolicznej i umożliwiają, jeśli to konieczne,  przejście do dalszych etapów leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia)Sprawdź wiedzę

Skala ASA służy do:

Skala ASA służy do oceny ryzyka leczenia operacyjnego u pacjentek z towarzyszącymi schorzeniami przewlekłymi.

Skala ASA służy do oceny ryzyka leczenia operacyjnego u pacjentek z towarzyszącymi schorzeniami przewlekłymi.

poprzednie pytaniesprawdź odpowiedźnastepne pytanie

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatortowych określa skala:

Skala  Capriniego służy do  ocena stopnia zagrożenia rozwojem powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Skala  Capriniego służy do  ocena stopnia zagrożenia rozwojem powikłań zakrzepowo-zatorowych.

poprzednie pytaniesprawdź odpowiedźnastepne pytanie

W pooperacyjnej profilaktyce przeciwzakrzepowej u chorych onkologicznych nieobciążonych dużym ryzykiem poważnych powikłań krwotocznych zaleca się:

Przedłużenie profilaktyki p/zakrzepowej do 4 tygodni wynika z faktu iż pacjentki z chorobami nowotwortowymi są szczególnie narażone na wystąpienie powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Przedłużenie profilaktyki p/zakrzepowej do 4 tygodni wynika z faktu iż pacjentki z chorobami nowotwortowymi są szczególnie narażone na wystąpienie powikłań zakrzepowo-zatorowych.

poprzednie pytaniesprawdź odpowiedźnastepne pytanie

Profilaktyka antybiotykowa polega na:

Wg zaleceń  Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej  oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej  z roku 2011 antybiotyk (najlepiej cefazolina) winna być podana  do 30 min. przed nacięciem powłok.

Wg zaleceń  Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej  oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej  z roku 2011 antybiotyk (najlepiej cefazolina) winna być podana  do 30 min. przed nacięciem powłok.

poprzednie pytaniesprawdź odpowiedźnastepne pytanie

Przygotowanie jelit do operacji onkologicznych polega na:

Dwudniowa dieta bezresztkowa , środki przeczyszczające oraz dojelitowa antybiotykoterapia zapewnia należyte przygotowanie jelit do ewentualnej resekcji.

Dwudniowa dieta bezresztkowa , środki przeczyszczające oraz dojelitowa antybiotykoterapia zapewnia należyte przygotowanie jelit do ewentualnej resekcji.

poprzednie pytaniesprawdź odpowiedźnastepne pytanie

Powrót