Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Niedobór witaminy D w wieku rozwojowym - przyczyny, skutki, jak temu zaradzić?

Prof. dr hab n. med Danuta Chlebna-Sokół

W aktualnym piśmiennictwie zwraca się uwagę na duże niedobory witaminy D u ludzi, w różnych grupach wiekowych. Najgroźniejsze w skutkach są niedobory u dzieci w okresie intensywnego wzrastania.

 

Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Zasadniczo są nimi: niestosowanie zalecanej suplementacji (poza najwcześniejszym okresem życia), dieta uboga w witaminę D oraz stosowanie filtrów ochronnych na skórę, zatrzymujących promieniowanie UVB. 

Wykładnikiem zaopatrzenie organizmu w witaminę D jest stężenie w surowicy jej metabolitu wątrobowego – 25-hydroksycholekalcyferolu (25OHD). Według aktualnych zaleceń za prawidłowe stężenie 25OHD uznaje się wartości od 30 do 80 ng/ml (>75-200 nmol/l); wartości w granicach 30 do > 10 ng/ml określane są jako niedobór lekki i niedobór średni. Natomiast gdy stężenie 25OHD w surowicy znajduje się poniżej 10 ng/ml rozpoznaje się niedobór ciężki czyli hipowitaminozę D. Aktywną w organizmie formą witaminy D jest metabolit nerkowy (1,25-(OH)2D).

 

Stężenie witaminy D

Diagnoza, zalecenia

 

deficyt witaminy D, który powinien być leczony farmakologicznie

20–30 ng/ml (50–75 nmol/l)

stężenie suboptymalne, należy umiarkowanie zwiększyć dobową dawkę witaminy D

30–50 ng/ml (75–125 nmol/)

stężenie docelowe zapewniające wielokierunkowe działanie witaminy D, należy utrzymać stosowaną dawkę

50–100 ng/ml (125–250 nmol/l)

duże zaopatrzenie w witaminę D; należy zmniejszyć dawkę suplementacyjną, jeśli stężenie jest w górnej granicy tego zakresu lub utrzymać stosowaną dawkę w przypadku niższego stężenia

>100 ng/ml (250 nmol/l)

konieczna redukcja lub zaprzestanie suplementacji do momentu osiągnięcia docelowego stężenia witaminy D

>200 ng/ml (500 nmol/l)

stężenie toksyczne, pacjenci mogą wymagać interwencji medycznych w celu zmniejszenia działań toksycznych, należy zakończyć suplementację witaminy D

 

 

Badania dotyczące dzieci łódzkich w wieku szkolnym wykazały wybitny niedobór witaminy D w diecie u dzieci (ocena z użyciem programu komputerowego Dieta 2), który wynosił tylko 22% średniego dziennego zapotrzebowania. Ogólnopolskie, wieloośrodkowe badania stężeń 25OHD (także u dzieci szkolnych) ujawniły ogromne niedobory zarówno średnie jak i ciężkie „po zimie”
i znaczną poprawę w oznaczeniach u tych samych dzieci „po lecie”, co wskazuje na korzystny wpływ promieniowania słonecznego.

Skutki tego niedoboru, poza klasyczną krzywicą, osteomalacją a także osteoporozą u młodzieży, to zniekształcenie kośćca (klatki piersiowej, kończyn) osłabienie siły mięśniowej, bóle kostne, zaburzenia chodu. Objawy takie były spotykane u dzieci w przytoczonych wyżej badaniach.

Poza  klasycznym, czyli kalcemicznym działaniem witaminy D, udowodniono w ostatnich latach jej działanie plejotropowe m.in. na komórki układu hematopoetycznego i immunologicznego, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, gładkich, skóry, gruczołów dokrewnych. Ponadto nowotwory złośliwe rozwijające się  w tych tkankach  często reagują na antyproliferacyjne działanie 1,25(OH)2D.

 

Wyniki badań klinicznych i epidemiologicznych dowodzą korzystnego wpływu witaminy D na napięcie i siłę mięśniową, układ immunologiczny, szczególnie na zmniejszenie zapadalności na choroby infekcyjne. Przy niedoborze tej witaminy zaobserwowano większą zapadalność na choroby układu krążenia i autoimmunizacyjne, natomiast z wysokimi stężeniami 25OHD koreluje mniejsza zapadalność na raka jelita grubego, piersi i gruczołu krokowego.

 

Spostrzeżenia i wnioski z tych badań, w połączeniu z dobrze znanym działaniem kalcemicznym witaminy D, były podstawą do zaktualizowania wytycznych dotyczących zapobiegania niedoborom tej witaminy zarówno w wieku rozwojowym  jak też w grupach osób dorosłych. Są to rekomendacje dla krajów Europy Centralnej opracowane, z przeważającym udziałem polskich autorów, opublikowane w 2013r.

 

Rekomendacje dotyczące suplementacji witaminą D w populacji

Wiek

Zalecana Dawka

Uwagi

0-6 miesiąc

400 IU/doba

Od pierwszego dnia życia

6-12 miesiąc

400-600 IU/doba

W zależności od podaży w diecie

1-18 lat

600-1000 IU/doba

Zależy od masy ciałaPowrót   

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.