Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Terapia przeciwzakrzepowa w gabinecie lekarza rodzinnego. Przypadki pacjentów.

Dr hab. n med. Michał Ciurzyński

Pacjent z migotaniem przedsionków. Jak postępować?

Zasady postępowania u pacjentów z migotaniem przedsionków najlepiej przedstawić na podstawie przypadków pacjentów. U każdej osoby z migotaniem przedsionków należy podjąć decyzję co do wskazań i sposobu leczenia przeciwzakrzepowego, posługując się skalami ryzyka powikłań zakrzepowo zatorowych:

  • CHADS2- służącą do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków

Skala CHADS

Czynnik ryzyka

Liczba punktów

C Congestive heart failure/LV dysfunction

Niewydolność serca lub dysfunkcja lewej komory

1

H Hypertension

Nadciśnienie tętnicze

1

A Age

Wiek równy lub powyżej 75 lat

1

D Diabetes mellitus

Cukrzyca

1

S Stroke

Udar mózgu przebyty lub przebyte TIA, epizod zakrzepowo-zatorowy

2

 

  • CHA2DS2-VASc  jest udoskonaleniem skali CHADS2, które rozszerza tą ostatnią o dodatkowe czynniki ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych.
 

Czynnik ryzyka

Punkty

C Congestive heart failure/LV dysfunction

zastoinowa niewydolność serca/dysfunkcja lewej komory

1

H Hypertension

nadciśnienie tętnicze

1

A Age

wiek 65–74 lat

1

A Age

wiek ≥75 lat

2

D Diabetes mellitus

Cukrzyca

1

S Stroke

przebyty udar mózgu/TIA/incydent zakrzepowo-zatorowy

2

V Vascular Disease

choroba naczyniowa (przebyty zawał serca, miażdżycowa choroba tętnic obwodowych, blaszki miażdżycowe w aorcie)

1

Sc Sex category

płeć żeńska

1

 

Jeżeli chory oceniany jest na conajmniej 2 punkty w skali  CHADS2-wymaga takiego leczenia. U chorych z punktacją w skali CHADS2 0-1 europejskie zalecenia sugerują bardziej szczegółową ocenę ryzyka udaru mózgu i zastosowanie skali CHA2DS2-VASc. W sytuacji gdy u pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się co najmniej dwa punkty w skali CHA2DS2-VASc wskazane jest długotrwałe leczenie doustnym antykoagulanetem.

Od teorii do praktyki: 69 letniego mężczyznę z utrwalonym migotaniem przedsionków i nadciśnieniem tętniczym należy przewlekle leczyć przeciwzakrzepowo z uwagi na 2 punkty w skali CHA2DS2-VASc. Podczas wizyty pacjenta należy także ocenić ryzyko powikłań krwotocznych za pomocą skali HASBLED.

Alternatywą leczenia antagonistami witaminy K są nowyme doustnne antykoagulanty (rywaroksaban, dabigatran, apiksaban). Te nowe leki są atrakcyjną alternatywą dla antagonistów witaminy K z głównie z uwagi na brak konieczności monitorowania leczenia, stałe dawkowanie, porównywalną skuteczność i bezpieczeństwo oraz mniej interakcji lekowych.

 

 Powrót   

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.