Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Najnowsze artykuły:

Ewolucja koncepcji immunoterapii chorób nowotworowych

Rozwój nowotworu jest kontrolowany przez układ immunologiczny na wszystkich etapach. W ciągu całego życia pod wpływem czynników karcynogennych dochodzi do powstawania w różnych narządach komórek nowotworowych. Komórki te są zazwyczaj skutecznie eliminowane przez układ immunologiczny, który rozpoznaje antygeny nowotworowe jako obce. Niestety nadzór immunologiczny czasami zawodzi. Dochodzi do wytworzenia równowagi pomiędzy powstawaniem komórek nowotworowych, a ich niszczeniem przez komórki immunologiczne. Ta równowaga może zostać zachwiana przez różne stany związane z osłabieniem odporności. Komórki nowotworowe uciekają wtedy spod nadzoru immunologicznego, co doprowadza do powstania guza i rozwoju pełnoobjawowej choroby nowotworowej.

Immunoonkologia w NDRP

W dotychczasowej historii leczenia raka płuca filozofia walki z tą chorobą polegała na stosowaniu leków bezpośrednio i możliwie selektywnie oddziałujących na komórki nowotworowe. Efektywność i działania uboczne tych leków są dobrze znane, a rak płuca pozostaje najczęstsza przyczyną zgonów zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Od niedawna dysponujemy nową formą terapii, która wykorzystuje naturalne, fizjologiczne mechanizmy obrony ustroju przed nowotworem. Immunoterapia umożliwia de facto ponowne włączenie do tej walki naturalnego sprzymierzeńca chorego, jakim jest jego układ odpornościowy. Innymi słowy, faktycznym celem leczenia jest nie nowotwór, a układ immunologiczny który pozostawał bierny, gdyż został przez nowotwór "zneutralizowany". Aktualna wiedza wskazuje, że szczególnie ważną rolę

Pantoprazol - optymalna opcja w leczeniu GERD u pacjentów leczonych innymi lekami

Inhibitory pompy protonowej (IPP), do których zaliczamy omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol i esomeprazol, są lekami bardzo często przepisywanymi zarówno przez lekarzy specjalistów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu. Zadaniem IPP jest blokowanie sekrecji kwasu solnego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żłądka, co leży u podstaw leczenia chorób zależnych od działania HCl.

Choroba Addisona- nowe możliwości terapeutyczne?

Wiadomo, że u ludzi zdrowych przysadkowy hormon ACTH wpływa nie tylko na sekrecję hormonów kory nadnerczy, ale także stymuluje odnawianie ich komórek z puli komórek progenitorowych. Zjawisko to próbują wykorzystać naukowcy, w celu leczenia przyczynowego choroby Addisona.