Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

ANN - rola działań prewencyjnych z uwzględnieniem ograniczenia ekspozycji na alergeny

prof. Krystyna Wąsowska - Królikowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wiadomo że nie ma alergii bez alergenu – teoretycznie profilaktyka jest więc możliwa. Eliminacja alergenów ma istotne znaczenie w przypadku schorzeń wywołanych przez aeroalergeny i wymieniana jest we wszystkich standardach postepowania u chorych z alergicznym nieżytem nosa.

Profilaktyka pierwotna prowadzona jest w celu zapobiegania rozwojowi uczuleń i obejmuje zalecenia karmienia piersią niemowląt, stosowania probiotyków i unikanie ekspozycji na dym tytoniowy.

Profilaktyka wtórna i trzeciorzędowa polega na istotnym ograniczeniu narażenia na uczulające alergeny, co w odniesieniu do alergenów wziewnych nie jest całkowicie możliwe.

Zalecenia dla osób uczulonych na alergeny pyłku roślin, roztoczy kurzu domowego, zarodniki grzybów mikroskopowych wewnątrz i zewnątrzdomowych obejmują rady praktyczne, jednakże żadna  z nich pojedynczo nie daje oczekiwanej  skuteczności. Sugeruje  się  stosowanie złożonych interwencji (obejmujących jednocześnie wiele metod), które w ostatnich  latach zostały wzbogacone o wprowadzony na rynek europejski preparat StopAL.

StopAL jest to wyrób medyczny klasy I zawierający mikronizowaną celulozę w proszku. Jego stosowanie do przewodów nosowych jest łatwe i wygodne dzięki opatentowanemu systemowi aplikacji.

Cząsteczki StopAL przyłączają  się do błony śluzowej nosa, wchłaniając wilgoć i powiększają swoją objętość tworząc  żel, który stanowi mechaniczną barierę dla alergenów. Taki mechanizm działania potwierdziły badania które wykazały u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa poprawę wartości klirensu śluzowo-rzęskowego, który stanowi właściwy wykładnik ochronnej  funkcji barierowej nabłonka.

Liczne badania kliniczne u pacjentów dorosłych i u dzieci wykazały skuteczny wpływ StopAL w zakresie ograniczenia konieczności stosowania doraźnej farmakoterapii, lepsze efekty  leczenia  glikokortysteroidami donosowymi i lekami przeciwhistamowymi po skojarzeniu ze StopAL oraz poprawę jakości życia.

Potwierdzono także pełne bezpieczeństwo stosowania  StopAL, co uzasadnia uwzględnianie przedstawionej interwencji strategii postępowania w alergicznym nieżycie nosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót