Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Inhibitory pompy protonowej w kardiologii - czy na pewno bezpieczne?

prof. Grażyna Rydzewska, Magdalena Pawlik - Klinika Ch. Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW w Warszawie

Inhibitory pompy protonowej (IPP) to leki powszechnie stosowane w  wielu chorobach przewodu pokarmowego. Ich wprowadzenie było niewątpliwie ogromną rewolucją w terapii antywydzielniczej. Mechanizm działania tych leków to nieodwracalne hamowanie adenozyno-trifosfatazy zależnej od jonów wodorowych i potasowych (H+-K+-ATP-azy) aktywowanej w końcowej fazie produkcji kwasu solnego w żołądku, która jest odpowiedzialna za wymianę jonów potasowych na wodorowe i ich wydzielanie do światła żołądka.

IPP są lekami z wyboru w terapii chorób zależnych od nadmiernego wydzielania żołądkowego oraz w zapobieganiu owrzodzeniom i powikłaniom krwotocznym dotyczącym górnego odcinka przewodu pokarmowego, również podczas stosowania leczenia przeciwpłytkowego.

Zgodnie z zaleceniami powinno się je stosować u chorych przyjmujących aspirynę w tzw. dawkach kardiologicznych w razie:

  • Wywiadu choroby wrzodowej
  • Wywiadu krwawienia z przewodu pokarmowego
  • Podwójnego leczenia p-płytkowego (ASA i klopidogrel)
  • Leczenia przeciwzakrzepowego skojarzonego z p-płytkowym
  • Współistnienia co najmniej 2 spośród następujących czynników ryzyka:

o   wiek powyżej 60 lat,

o   leczenie glikokortykoidami,

o   obecność objawów dyspepsji lub GERD

 

Przy podejmowaniu indywidualnej decyzji o prewencyjnym zastosowaniu IPP należy również uwzględnić inne czynniki ryzyka jak:

  • Płeć żeńska
  • Niewydolność nerek
  • Przewlekle stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Prewencyjne stosowanie IPP należy zalecić tak długo jak trwa czynnik ryzyka określony na schemacie (np. stosowanie IPP u chorych po ostrym zespole wieńcowym tak długo jak długo trwa leczenie skojarzone ASA i klopidogrelem).

W literaturze trwają wciąż dyskusje na temat wyboru IPP w przypadku podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Wydaje się iż ze względu na metabolizm klopidogrelu głównie przez cytochrom CYP2C19, któy uczestniczy takže w metabolizmie większości IPP, a szczególnie omeprazolu, najbezpieczniejsze preparaty to pantoprazol i esomeprazol. Tak też zaleca większość rekomendacji środowisk kardiologicznych, aczkolwiek problem pozostaje otwarty, ponieważ interakcje klopidogrelu i omeprazolu, wykazane in vitro nie zostały na dzień dzisiejszy potwierdzone w radomizowanych badaniach klinicznych.

 

 

 

Powrót