Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Zakażenia dróg oddechowych - leczenie i profilaktyka zgodne z najnowszą wiedzą medyczną

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz Migas - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu

W dobie narastającej oporności bakterii na antybiotyki jednym z najważniejszych problemów jest edukacja lekarzy i pacjentów w zakresie unikania niepotrzebnej preskrypcji antybiotykowej (infekcje wirusowe) oraz stosowanie antybiotyków w zakażeniach bakteryjnych zgodnie z lokalnymi zaleceniami.


Opublikowano wiele prac wskazujących, iż to od przekonania lekarza i czasu poświęconego na rozmowę zależy zrozumienie pacjenta problemu zbędnej i niewłaściwie prowadzonej antybiotykoterapii. Również sposób komunikowania się i używany język i zwroty mają znaczenie (1,2). Stwierdzono np. że oczekiwanie przepisania antybiotyku jest wyższe, gdy lekarz stwierdza „zapalenie oskrzeli” niż kiedy używa określeń „mokry kaszel” czy „infekcja wirusowa” (3,4)


W sytuacji, gdy antybiotyk musi być zastosowany, należy opierać się na rekomendacjach oraz dostępnych danych dotyczących oporności bakteryjnej, która zmienia się na przestrzeni czasu.
Zgodnie z nadal obowiązującymi wytycznymi antybiotykoterapii dróg oddechowych z roku 2010, zastosowanie mają przede wszystkim:

 1. beta-laktamy
  a. głównie amoksycylina jako lek pierwszego rzutu w większości infekcji

  bakteryjnych d.o., z uwagi na zmniejszoną wrażliwość pneumokoków na penicylinę, przy podejrzeniu tej etiologii, należy stosować ją w dawce 3- 4g/dobę u osób dorosłych w dwóch dawkach podzielonych

  1. amoksycylina z kwasem klawulanowym – jako lek drugiego rzutu (nieskuteczność czystej amoksycyliny, stosowanie jej w ostatnim czasie z innego powodu), przy podejrzeniu infekcji pneumokokowej – również duża dawka amoksycyliny przy niezmienionej dawce klawulanianu. Jako lek pierwszego rzutu – w zaostrzeniu POCHP (duże ryzyko flory mieszanej i etiologii H. influenzae

  2. cefalosporyny – w zależności od rodzaju infekcji – I, II, III generacji. Obserwuje się wzrastającą oporność S. pneumoniae na cefuroksym.

 2. makrolidy – zaleca się je wyłącznie w stanach nadwrażliwości na betalaktamy typu natychmiastowego oraz w sytuacji uzasadnionego podejrzenia zakażenia atypowego. Obecnie obserwuje się dramatyczny wzrost oporności na tę grupę antybiotyków, z uwagi na lekkomyślne i powszechne ich stosowanie bez potwierdzonych wskazań klinicznych

 3. fluorochinolony – lewofloksacyna, moksyfloksacyna - z uwagi na większą dostępność dla pacjentów zwiększa się ich zastosowanie, obecnie wrażliwość S. pneumoniae na te leki wynosi blisko 100%, natomiast nie powinny być stosowane jako leki pierwszego rzutu.

Szczególną grupę pacjentów stanowią chorzy z POCHP. O czym należy pamiętać:

 • ò?  27% zaostrzeń POCHP jest wywołane florą mieszaną, min. dwoma patogenami

 • ò?  U 30% chorych z POCHP występuje kolonizacja dróg oddechowych H. influenzae,

  S. pneumoniae, M. catarrhalis – najczęstsze przyczyny zaostrzeń

 • ò?  H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus oraz Pseudomonas aeruginosa tworzą w drogach oddechowych biofilm, który utrudnia prowadzenie skutecznej

  atybiotykoterapii

ò?Skolonizowane bakterie pobudzają produkcję śluzu, upośledzają czynność układu śluzowo-rzęskowego, powodują napływ neutrofilów i uwalnianie z nich elastazy uszkadzającej komórki nabłonka dróg oddechowych

ò? H. influenzae ma zdolność wnikania do warstwy podnabłonkowej, co powoduje rozprzestrzenienie zakażenia, tworząc biofilm i nasilając obturację

U chorych z zaostrzeniem POCHP obserwujemy: ò? nasilenie duszności,

ò? zwiększenie objętości plwociny
ò? często zmianę charakteru plwociny na ropny lub nasilenie ropnego

odkrztuszania.

Nie stosuje się antybiotyków u chorych z zaostrzeniem POChP, u których stwierdzono tylko jeden lub dwa pierwsze z wyżej wymienionych objawów. Antybiotyk powinien być zastosowany u chorych z odkrztuszania ropnej plwociny. Można rozważyć podanie leków mukolitycznych, zwłaszcza erdosteiny, która upłynnia gęstą wydzielinę.

W profilaktyce zakażeń dróg oddechowych dysponujemy szczepieniami przeciwko grypie (szczepienie co sezon, od 6 m.ż.) oraz przeciwko pneumokokom (szczepionka skoniugowana, bez ograniczeń wiekowych). Szczepienie przeciwko grypie zmniejsza ryzyko groźnych powikłań pogrypowych, i powinno być zalecane przede wszystkim małym dzieciom i osobom w wieku podeszłym, a także chorym przewlekle.

Piśmiennictwo:

 1. Francis NA, Butler CC, Hood K, et al. Effect of using an interactive booklet about childhood

  respiratory tract infections in primary care consultations on reconsulting and antibiotic

  prescribing: a cluster randomised controlled trial. BMJ 2009;339:b2885.

 2. Altiner A, Brockmann S, Sielk M, et al. Reducing antibiotic prescriptions for acute cough by

  motivating GPs to change their attitudes to communication and empowering patients: a cluster-

  randomized intervention study. J Antimicrob Chemother 2007;60:638–44.

 3. Butler CC, Rollnick S, Pill R, et al. Understanding the culture of prescribing: qualitative study of general practitioners' and patients' perceptions of antibiotics for sore throats. BMJ

  1998;317:637–42.

 4. Kallestrup P, Bro F. Parents' beliefs and expectations when presenting with a febrile child at an

  out-of-hours general practice clinic. Br J Gen Pract 2003;53:43–4.

 5. Cals JW, Boumans D, Lardinois RJ, et al. Public beliefs on antibiotics and respiratory tract

  infections: an internet-based questionnaire study. Br J Gen Pract 2007;57:942–7.

 6. Phillips TG, Hickner J. Calling acute bronchitis a chest cold may improve patient satisfaction with

  appropriate antibiotic use. J Am Board Fam Pract 2005;18:459–63.

 7. Macfarlane JT, Holmes WF, Macfarlane RM. Reducing reconsultations for acute lower respiratory

  tract illness with an information leaflet: a randomized controlled study of patients in primary

  care. Br J Gen Pract 1997;47:719–22.

 8. National Institute for Health and Clinical Excellence. Prescribing of antibiotics for self limiting

  respiratory tract infections in adults and children in primary care. Clinical guideline CG69. 2008

  (accessed 3 January 2012).

 9. Therapeutic guidelines: antibiotic. 14th ed. Melbourne: Therapeutic Guidelines Ltd, 2010.

 10. Rekomendacje antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych, 2010 

Powrót